Hyppää pääsisältöön

ViLLE

 

ViLLE tukee useanlaisia automaattisesti arvosteltuja tehtäviä jotka on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Kaikkiin tehtäviin voi liittää materiaalia niiden tueksi kuten kuvia, videoita ja GeoGebra komponentteja.

Yleiset tehtävätyypit:
ViLLEstä löytyy n. 20 automaattisesti arvioitua tehtävätyyppiä jotka soveltuvat kattavasti eri oppiaineisiin. Kullekin tehtävätyypille on suunniteltu yksilöllinen tehtäväeditori, jolla opettaja luo tehtävän sekä joissain tilanteissa määrittelee opiskelijalle näytettävän palautteen Matematiikan tehtävätyypit

Matematiikan tehtävätyypit:
Matematiikan tehtävätyypit on pääsääntöisesti eriytetty kolmelle eri vaikeusasteelle. Toiminnallisuus on toteutettu opettajalle valmiiksi, ja tehtävää luodessa pitää useimmissa tapauksissa vain määritellä kunkin vaikeustason arvoalueet. Lisäksi matematiikan tehtävätyypeistä löytyy pelillistettyjä tehtäviä sekä mm. integraatio Geogebralle. Opiskelijalle näytettävä palaute on aina toteutettu valmiiksi kuhunkin tehtävätyyppiin.

Ohjelmointitehtävät:
Alunperin ViLLE on suunniteltu kehittäjien omaan käyttöön, jolloin myös koodaaminen yhtenä omista opetettavista aineista on luonnollisesti vahvasti esillä. Koodaamisen lisäksi yleisimmin tietojenkäsittelyyn liittyvillä tehtävätyypeillä opiskelijat voivat esimerkiksi harjoitella algoritmien käyttöä sekä kirjoittaa että suorittaa koodia, ja luonnollisesti nähdä lopputuloksen visualisoituna. ViLLE tukee useita ohjelmointikieliä (mm. Java, C(++), C#, Python, MySQL, PHP) jotka useissa tehtävätyypeissä kääntyvät eri kielille automaattisesti.