Hyppää pääsisältöön

Ohjelmointi

 

ViLLE Teamin ohjelmointikursseilla hyödynnetään vahvasti tutoriaalipohjaista oppimista. Tutoriaalipohjainen oppiminen on ViLLE Teamin usean vuoden ajan tutkima ja kehittämä opetusmenetelmä, jossa pääpaino on aktiivisella oppimisella. Menetelmää on hyödynnetty jo usean vuoden ajan Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksella – ensi ohjelmoinnin peruskursseilla ja muutaman vuoden ajan myös muilla perusopintoihin kuuluvilla kursseilla. Tulokset yliopistotasolta ovat erittäin lupaavia: kurssien läpäisyprosentti on kasvanut huomattavasti ja arvosanat vastaavasti parantuneet.

Tutoriaalipohjaisen opetuksen ideana on muuntaa osa perinteisesti luennoitavista oppitunneista aktiivisiksi tutoriaalisessioiksi. ViLLE-tutoriaali tarkoittaa vuorovaikutteista materiaalia, jossa tekstin, kuvien, taulukoiden ja muun oppimateriaalin sekaan on upotettu automaattisesti arvioitavia ViLLE-tehtäviä. Tutoriaalit ratkaistaan aina pareittain, ja tarkoituksena on, että koneen käyttäjää vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Tutoriaaleissa opiskelijoita rohkaistaan keskustelemaan tehtävistä parinsa kanssa. Tarvittaessa opiskelijat voivat myös pyytää apua tehtävien tekemiseen opettajalta.

Tutoriaalit on suunniteltu niin, että niissä käydään läpi edellisellä oppitunnilla käsitellyt asiat ja käsitteet. Näin ollen oppitunti ja tutoriaali tukevat toisiaan: aluksi annetaan asian kannalta olennainen teoriapohja, jonka jälkeen oppimista vahvistetaan aktiivisella tekemisellä. Näin ollen tutoriaalipohjainen oppiminen hyödyntää konstruktivistista oppimista, jossa opiskelijat oppivat aktiivisesti harjoittelemalla asioita. Ohjelmoinnissa tämä on erityisen tärkeää: useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että ohjelmointia voi oppia ainoastaan ohjelmoimalla.