Hyppää pääsisältöön

Opintopolku

 

ViLLE-opintopolkukursseilla on toteutettu valmiit sähköiset materiaalit yhden oppitunnin sähköistämiseksi joka viikko. Tehtäväkokonaisuudet on toteutettu hyödyntämällä monipuolisesti ViLLEn kymmeniä erilaisia tehtävätyyppejä; näin ollen tehtävien tekeminen on mielekästä pidemmälläkin aikavälillä. ViLLE Teamilta löytyy tällä hetkellä valmiit tehtäväkokonaisuudet matematiikan opintopolkukäyttöön vuosiluokille 1-6. Vastaavat kokonaisuudet äidinkielen opetusta varten alakoulukäyttöön ovat kokonaisuudessaan valmiit keväällä 2016. Lisäksi ViLLE Team on parhaillaan toteuttamassa matematiikan opintokokonaisuutta yläkoulutasolle. OPS2016:n mukaisesti myös ohjelmointi on tulossa mukaan matematiikan opintopolkuun.

ViLLEn opintopolun tehtävät ovat kaikki automaattisesti arvioituja. Tämä tarkoittaa, että oppilaat voivat tehdä tehtäviä haluamassaan tahdissa, koulussa tai kotona. Tehtävän palautuksen yhteydessä oppilaat näkevät välittömän, yksityiskohtaisen palautteen ratkaisustaan. Koska tehtävät on yleensä alustettu satunnaisilla alkuarvoilla, voi tehtävän ratkaisua yrittää mielekkäästi heti uudestaan väärin menneen ratkaisun jälkeen. Automaattinen arviointi mahdollistaa myös tehtävien uudelleen tekemisen esimerkiksi kokeeseen valmistautuessa.

Kaikista tehtävistä löytyy variaatioita eri vaikeusasteille. Näin ollen oppilaat voivat valita juuri itselleen sopivan vaikeusasteen eri tehtävistä, mikä tarjoaa helpon mahdollisuuden eriyttää opetusta. ViLLE Team on myös toteuttamassa adaptiivisen vaikeustasojen mukautumisen vuoden 2016 aikana toteutettavan tutkimuksen myötä. Ominaisuuden myötä ViLLEn tarjoaa (opettajan niin halutessa) oppilaille automaattisesti näiden osaamiseen sopivalla vaikeustasolla olevia tehtäviä. Adaptoitumisessa hyödynnetään ViLLEn opintopolun keräämää monipuolista oppimisanalytiikkaa.

Oppilaat keräävät ViLLEn opintopolkutehtäviä tekemällä erilaisia mitaleita ja pokaaleja. Pisterajat erilaisten palkintojen saavuttamiseen voidaan erikseen määritellä eri oppilaille; onkin tyypillistä, että laskemalla esimerkiksi pronssitasoon tarvittavaa pistemäärää heikommin menestyvällä oppilaalle tämä lopulta suorittaa myös hopea- ja kultatason vastaavalla kierroksella. Palkintojen avulla voidaan siis tarjota automaattisesti positiivista palautetta oppilaille huomattavasti enemmän kuin mitä perinteisten menetelmien avulla on mahdollista.

ViLLE Team tarjoaa opintopolkua käyttöönotettaessa opettajille sekä käyttöönottokoulutuksen että yhteensä seitsemän oppitunnin ajan vertaistukea. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joku ViLLE Teamin koulutustiimin jäsen on oppitunneilla paikalla varmistamassa että käyttöönotto ja käyttö sujuvat ilman teknisiä ongelmia. Opintopolkutiimin jäsenillä on kaikilla pedagoginen (esimerkiksi luokanopettajan) koulutus, joten tiimiläiset pystyvät myös neuvomaan oppilaita opettajan apuna tehtävien ratkaisuissa.