Hyppää pääsisältöön

Opintopolku

 

ViLLE kerää automaattisesti huomattavan määrän tietoa oppilaiden ratkaisuista. Pisteiden ja ajankäytön lisäksi tallennetaan tehtävätyypistä riippuen erilaista yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi välivaiheista ja tehtävän osa-alueiden ratkaisujärjestyksestä. ViLLEn opintopolku tarjoaakin opettajille mahdollisuuden analysoida oppilaiden oppimista ennennäkemättömällä tavalla. Kaikki kurssilta kerätty tieto on koska tahansa kurssin opettajien ja apuopettajien katseltavissa ViLLEn tilastonäkymissä. ViLLE myös automaattisesti muodostaa tiedosta erilaisia visualisointeja opettajan avuksi.

Kerättyä dataa voidaan käyttää erityisesti erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. ViLLEen on valmiiksi määritelty esimerkiksi matematiikan osalta tiettyjä solmukohtia, joissa oppilailla on tyypillisesti vaikeuksia. Opettaja näkee yhdellä vilkaisulla jokaiselta kierrokselta ne oppilaat, jotka eivät ole osanneet ratkaista tiettyihin solmukohtiin liittyviä tehtäviä riittävällä osaamistasolla. Tämä mahdollistaa ylimääräisen ohjauksen tarjoamisen juuri niille oppilaille, joilla tähän on erityistä tarvetta. Esimerkiksi erityisopettajille ominaisuus mahdollistaa huomattavasti aikaisempaa helpomman oppimistason mittauksen ja oppimisvaikeuksien tunnistamisen. Kaikki tämä tukee ViLLEn perusideaa: automatisoimalla tehtävien tarkastaminen ja vastausten analysointi voidaan opettajan työkuormaa siirtää kohti henkilökohtaista ohjausta.