Hyppää pääsisältöön

Usein kysytyt kysymykset

 

Yleistä ViLLEstä

Mikä ViLLE?

ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty tehtäväpohjainen oppimisjärjestelmä. Käytännössä se toimii niin, että opettaja joko hyödyntää valmista materiaalia tai luo itse tehtäviä ja kokoaa niistä virtuaalisen kurssin. Oppilaat kirjautuvat ViLLEen omilla päätelaitteillaan ja tekevät tehtäviä joko koulussa yhteisesti tai kotiläksynä. ViLLE näyttää opettajalle kertyneiden pisteiden lisäksi erilaista oppimisanalytiikkaa opettajan ohjauksen tueksi ja helpottamiseksi.

Kenelle ViLLE on tarkoitettu?

ViLLE on tarkoitettu opetuksen apuvälineeksi esiopetuksesta korkeakouluihin. Käyttötapa ja opetuksen sisältö määräytyy kohderyhmän mukaan. ViLLE on työkalu niin opettajille, oppijoille, opetuksen kehittäjille kuin tutkijoillekin. ViLLEstä löytyy valmiita opintopolkukursseja matematiikan, äidinkielen, varhennetun englannin ja ohjelmoinnin opetukseen. Lisäksi ViLLEssä on tarjolla yli 65 000 julkista tehtävää eri oppiaineisiin. Opettajat voivat luoda tehtäviä myös itse.

Mitä ViLLEn käyttö maksaa?

Suomalaisille julkisille oppilaitoksille ViLLEn käyttö ei maksa mitään. Saadakseen käyttäjätunnuksen opettajan tulee kuitenkin osallistua ensin ViLLE-koulutukseen. Koulutus on maksullinen, mutta koulutusmallimme mukaisesti ViLLEn käytön lisääntyessä kuntiin koulutetaan omia ViLLE-kouluttajia, jotka voivat hoitaa koulutuksen jatkossa.

Kuka tekee tehtävät ViLLEen?

Kaikki ViLLEn materiaalit ovat opettajien suunnittelemia ja toteuttamia – myös tutkimusryhmän tarjoamat valmiit materiaalit.

Kenellä on tekijänoikeudet ViLLEn sisältöön?

ViLLEn avulla luotujen tehtävien oikeudet kuuluvat niiden tekijöille. ViLLEn käyttöehtojen mukaisesti käyttäjä antaa muille ViLLEn käyttäjille oikeuden hyödyntää ViLLEssä luotuja julkisia tehtäviä omassa opetuksessaan. Muiden laatiman materiaalin kaupallinen hyödyntäminen on aina kielletty.

Mistä saan lisätietoa?

ViLLEä kehittää Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus. Meihin saa yhteyden joko puhelimitse (029 450 4666) tai sähköpostitse osoitteella villeteam@utu.fi.

Peruskoulussa käytettäviin sähköisiin opintopolkukursseihin voit tutustua katsomalla seuraavan lyhyen videon: https://www.youtube.com/watch?v=NbBw2MBeBXk

Lisätietoa tutkimustuloksista löydät kotisivujemme julkaisulistasta: https://oppimisanalytiikka.fi/fi/publications

ViLLEn pedagogiikka

Mitä hyötyä ViLLEn käytöstä on?

Tutkimusten mukaan ViLLEn käyttö parantaa merkittävästi oppimistuloksia. Oppilaat voivat tehdä ViLLEn avulla omaan taitotasoonsa sopivia tehtäviä omassa tahdissaan ajasta ja paikasta riippumatta. Lähes kaikki tehtävät ovat automaattisesti arvioituja, mikä mahdollistaa välittömän palautteen. Opettajalle ViLLE tarjoaa monipuolisesti oppimisanalytiikkaa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa ne oppilaat, jotka kaipaavat lisää ohjausta.

Mutta mitä hyötyä välittömästä palautteesta on?

Välitön palaute mahdollistaa tehtävän tekemisen uudelleen heti ratkaisun lähettämisen jälkeen ilman että oppijan tarvitsee odottaa opettajan antamaa palautetta. Näin vältetään tilanteet, joissa oppija tulee toistaneeksi väärää ratkaisumallia. ViLLEn tehtävät ovat myös pääosin satunnaistettuja, joten tehtävän voi tehdä mielekkäästi uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.

Mihin ViLLE perustuu?

ViLLEn kehitys pohjautuu vahvasti tutkimukseen – käytettävät metodit ja materiaalit on rakennettu sen perusteella, mikä on tutkimuksessa osoittautunut tehokkaaksi oppimisen ja motivaation kannalta. Kehityksen yhteydessä tehdään myös yhteistyötä opettajien ja kuntien kanssa – suuri osa ViLLEn ominaisuuksista pohjautuu opettajien toiveisiin ja mielipiteisiin. Mielipiteitä kerätään opettajakyselyiden avulla, mutta opettajat myös lähettävät runsaasti palautetta.

Tarvitaanko ViLLEn lisäksi koulukirjoja?

ViLLE on suunniteltu käytettäväksi täydentämään perinteisiä oppimateriaaleja.  ViLLE-koulutuksissa suositeltu malli on yksi sähköinen oppitunti viikossa; muu oppiminen tapahtuu siis sähköisen ympäristön ulkopuolella. Korkeakouluissa materiaalit on kuitenkin eräissä tapauksissa rakennettu kokonaan ViLLEen, jolloin kirjoja ei välttämättä tarvita.

Onko ViLLEn tarkoituksena sähköistää kaikki opetus?

Ei. Tarkoitus on, että digitaalisia opetusvälineitä käytetään siellä missä niistä on eniten hyötyä. Suosituksemme ViLLEn käytölle peruskoulussa on yksi sähköinen oppitunti viikossa yhdessä opetettavassa aineessa. Kaikkea ei voi eikä kannata tehdä sähköisessä ympäristössä, vaan yleensä paras tulos saavutetaan yhdistelemällä erilaisia opetusmenetelmiä. ViLLEstä löytyy tähän liittyen esimerkiksi ohjelmointiin erilaisia toiminnallisia harjoituksia toteutettavaksi sähköisen ympäristön ulkopuolella.

Kuka hyötyy ViLLEn käytöstä?

ViLLEstä hyötyvät kaikki koulutuksen osapuolet. Opettajat saavat ViLLEn avulla käyttöönsä laajan valikoiman sähköisiä tehtäviä ja oppimisanalytiikan avulla uusia mahdollisuuksia oppilaiden ohjaukseen. Oppilaat voivat ViLLEn avulla tehdä tehtäviä omassa tahdissaan ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen järjestäjille ViLLE tarjoaa tavan kohdentaa rajalliset opetusresurssit mahdollisimman tehokkaasti. Opetuksen kehittäjät ja tutkijat voivat hyödyntää ViLLEä tutkimusaineiston keräämiseen ja analysointiin. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on parantaa suomalaisen opetuksen laatua entisestään.

Käytettävyys ja laitteistot

Miten ViLLEen kirjaudutaan?

Alakoulujen alimmilla luokilla opettaja määrittelee tunnusten muodon ja salasanan tunnuksia luodessa. Vanhemmille käyttäjille suositellaan käytettäväksi jotain kertakirjautumisjärjestelmää (esim. Google Chrome, O365 tai HAKA) jottei ylimääräisiä tunnuksia ViLLEä varten tarvita.

Mitä jos salasana unohtuu tai kirjautuminen ei onnistu?

Jos käyttäjätunnuksesi on toimiva sähköpostiosoite, voit tilata uuden salasanan klikkaamalla linkkiä Unohdin salasanani ViLLEn kirjautumisnäkymässä. Salasanan voi vaihtaa ViLLEen kirjautumisen jälkeen valitsemalla ylävalikosta Asetukset ja kohdan Salasana. Kertakirjautumisjärjestelmien salasanat vaihdetaan käytettävän kirjautumispalvelun kautta. Myös opettaja voi vaihtaa nuorempien oppilaiden salasanan.

Miten ViLLE toimii eri laitteilla?

ViLLE on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi tietokoneilla tai Chromebookeilla käyttäen selaimena joko Mozilla Firefoxia tai Google Chromea. Suurin osa sisällöstä toimii myös tableteilla, mutta joissain tehtävissä käytettävyys ei ole yhtä hyvä kuin tietokoneilla. Myös mobiilitukea pyritään koko ajan parantamaan. iPadeilla käytettävyys ja toimivuus paranee vaihtamalla selaimeksi jompi kumpi edellä mainituista.

Miksi joissain tehtävissä vastausten lähetys toimii eri tavalla kuin toisissa?

Joissain tehtävissä on useita välivaiheita, esim. erillisiä laskuja, joihin vastataan ennen koko tehtävän vastausten lähettämistä. Nuorempien käyttäjien kanssa onkin hyvä käydä tehtäviä läpi yhdessä opettajan kanssa ennen itsenäisen käytön aloittamista.

Miksi kaikki ei aina toimi?

Ohjelmiston kehitys on monimutkainen prosessi, ja joskus esimerkiksi uudet ominaisuudet voivat aiheuttaa häiriöitä. Jos sinusta tuntuu, että jokin ei toimi niin kuin pitäisi, ilmoitathan siitä meille joko ViLLEn palautetoiminnon kautta tai sähköpostitse. Kiireisissä tapauksissa voit aina myös soittaa meille.

Miten ViLLEn käytettävyyttä testataan?

ViLLE kehittyy jatkuvasti, ja käytettävyyttä testataan kehityksen eri vaiheissa. Pyrimme myös koko ajan kehittämään käyttökokemusta paremmaksi saamamme palautteen perusteella. ViLLEen esimerkiksi julkaistaan uusi, selvästi aiempaa yksinkertaisempi käyttöliittymä peruskouluihin vuoden 2019 alkupuolella. Uuden käyttöliittymän testaus, myös formaali sellainen, on siis parhaillaan menossa.

Mitä jos käytössäni ei ole tietokonetta kotona?

ViLLEä voi käyttää missä tahansa nettiselaimen avulla, tehtäviä voi siis tehdä esimerkiksi kirjastossa, koulun tietokoneluokassa tai läksykerhossa. Jos tällaisten tilojen käyttö ei ole mahdollista, kannattaa asiasta keskustella opettajan kanssa.

Eikö tämä aseta oppijoita eriarvoiseen asemaan?

Automaattinen palaute on puolueetonta, eikä riipu oppijan aikaisemmista suorituksista, koulumenestyksestä tai muista koulunkäyntiin liittyvistä seikoista. Tällainen palaute auttaa myös niitä oppilaita, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta tukea läksyjen tekoon kotona.

Yksityisyys ja tietoturva

Miten olette huomioineet tietoturvan?

ViLLEn tietoturvaan ja tietosuojaan liitttyvät asiat on kuvattu tietosuojaselosteesssamme, katso https://oppimisanalytiikka.fi/fi/tuki/rekisteri-ja-tietosuojaseloste

Mihin suostun, kun annan luvan ViLLEn käytölle?

Alle 16-vuotiaiden vanhemmilta kerättävä lupa, kunnan kanssa solmittu tietosuojasopimus tai oppilaitoksen velvoittama ViLLEn käyttö mahdollistaa tietojen keräämisen opetuskäyttöön. Kurssin tai oppiaineen opettaja on siis ainoa henkilö, jolla on lupa käyttää dataa oppimisen arviointiin. Mikäli ViLLEn käyttöön liittyen kerätään tutkimusdataa, tätä varten kerätään aina erillinen tutkimuslupa. Tässä luvassa on erikseen määritelty mitä dataa kerätään ja mihin sitä käytetään. Tällaisessakin tapauksessa data anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – tutkijat eivät siis näe henkilötietoja.

Mitä jos en anna lupaa ViLLEn käyttöön?

EU:n tietosuojalain, eli GDPR:n mukainen peruste ViLLEn käytölle on julkisen tehtävän hoitaminen opintosuoritusten rekisteröintien kautta. Jos et halua antaa lupaa henkilötietojen käsittelyyn, voit keskustella asiasta opettajan kanssa – ViLLEen on mahdollista luoda tunnus ilman että käytetään oikeaa nimeä tai sähköpostia.

Miten voin nähdä ViLLEn keräämät tiedot tai poistaa ne ViLLEstä?

EU:n tietosuojalain eli GDPR:n mukaisesti käyttäjillä on oikeus nähdä järjestelmän hänestä keräämät tiedot tai pyytää tällaisten tietojen poistoa. Pyynnöt ohjataan sähköpostitse osoitteeseen villeteam@utu.fi. Käyttäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovutusta tai poistoa. Lisätietoa löydä tietosuojaselosteestamme osoitteesta https://oppimisanalytiikka.fi/fi/tuki/rekisteri-ja-tietosuojaseloste