Hyppää pääsisältöön

Tutkimus

 

ViLLE Team tekee monipuolista tutkimusta opetusteknologian hyödyntämisestä oppimistulosten parantamiseksi. Tutkimus keskittyy muun muassa visualisointiin, opetusteknologian käyttötapoihin, kurssien metodiikkaan, matematiikan ja ohjelmoinnin opetukseen, opintopolkuihin ja oppimisanalytiikkaan. Seuraavassa on kuvailtu lyhyesti eräitä tutkimuksen painopistealueita. Lisäksi tältä sivulta löytyy kokonaisuudessaan tutkimusryhmän julkaisut siltä osin kuin ne suoraan liittyvät ViLLEen.

Koska alkuperäinen, vuonna 2005 julkaistu ViLLE oli ensisijaisesti ohjelmasuorituksen visualisointijärjestelmä, keskittyy valtaosa ryhmän alkupään tutkimuksesta visualisointiin. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa visualisoinnin hyötyjä ohjelmoinnin tai algoritmien oppimisessa, yhteistyön merkitystä oppimistuloksiin ja kognitiivisen taakan vaikutusta visualisointijärjestelmän käyttöönotossa.

Ryhmä on tehnyt runsaasti tutkimusta opetusteknologian hyödyntämisestä ohjelmoinnin ja tietojenkäsittelytieteen kursseilla. Tutkimuksen kohteena on ollut muun muassa tutoriaalipohjaisen oppimisen ja opiskelijoiden yhteistyön merkitys oppimistuloksiin, opiskelijoiden koko kurssin jatkuva mielipiteiden kerääminen ViLLEn avulla ja heterogeenisten tehtäväkokoelmien edut homogeenisiin verrattuna. Ohjelmointikursseilla on myös tutkittu oppimisanalytiikan avulla esimerkiksi opiskelijoiden palautuskäyttäytymistä ja pyritty ennustamaan opintomenestystä kurssin alkuvaiheissa.

Matematiikassa tutkimuksen painopiste on toistaiseksi ollut pitkälti alakoulutasolla, jossa on tutkittu pitkäaikaistutkimuksella sähköisten tehtävien ja matematiikkapelien hyödyllisyyttä oppimiseen. Matematiikkatutkimukseen liittyy myös opintopolkututkimus, jossa ViLLEä käytetään useamman vuoden ajan ja järjestelmä pyrkii adaptoitumaan käyttäjien taitotasoon ja opiskelutapoihin kerätyn datan perusteella.