FUNA - toiminnallisenlaskutaidon arviointi


Mikä on FUNA?

FUNA

FUNA tulee sanoista Functional numeracy assessment eli toiminnallisten laskutaitojen arviointi. Toiminnallisilla laskutaidoilla tarkoitetaan ymmärrystä ja kykyä käyttää perusmatemaattisia taitoja arjen eri tilanteissa. FUNA sisältää myös muita tehtäviä ja kyselyjä, joiden avulla voidaan selvittää matematiikan oppimista tukevia muita taitoja, tietoja, tunteita ja kokemuksia. Siksi FUNA-tehtävistössä on mukana myös erilaisia lukutaitojen arvioinnin testejä, kognitiivisten taitojen testejä ja kyselylomakkeita, joilla selvitetään oppilaiden asenteita ja tunteita koulunkäyntiä sekä matematiikan ja lukemisen opiskelua kohtaan.

FUNA-hankkeen tavoitteena on kehittää opettajille ja tutkijoille uusi laskutaitojen ja matematiikan oppimisvaikeuksien sähköinen arviointiväline. FUNA on tarkoitettu 3–9 –luokkalaisten taitojen arviointiin sekä suomen että ruotsin kielillä. Myöhemmin tehtävistöä täydennetään muilla kieliversioilla. FUNA toimii Turun oppimisanalytiikan keskuksen kehittämässä ViLLE-ympäristössä ja sitä voi käyttää verkkoselaimen avulla sekä tietokoneilla että tableteilla.

FUNA-tehtäviä kehittää kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden yhteishanke. Suomesta mukana on Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin tutkijoita (FUNA-konsortion jäsenet). Tämä tutkijoiden FUNA-konsortio päättää sekä FUNA kehitystyön sisällöistä että sen käyttämisestä erilaisissa tutkimushankkeissa.

FUNA - käyttäminen koulussa

FUNAa ei ole vielä avattu avoimeen käyttöön, vaan sitä kehitetään yhteistyössä useiden kuntien ja kaupunkien opetustoimien kanssa. Mikäli sinun kuntasi on mukana FUNA-yhteistyössä, niin siitä pitäisi tulla sinulle tietoa lisää kuntasi omalta yhteyshenkilöltä.

Syksyn 2021 FUNA-testin teettämiseen on kolme erilaista vaihtoehtoa. Valitse sinua koskeva vaihtoehto alemmasta valikosta ja katso ohjevideo.

Syksyn 2021 Hyvinvoinnin mittaukset järjestetään viikoilla 43-45. Ohjeistus Hyvinvoinnin mittauksen teettämiseen lisätään tälle sivulle viikolla 41.

Opettajan ohjeet - Instruktioner för lärare

Syötä koodi
Mata in koden


Vaihe 1 - Del 1

Mikäli tarvitset opettajakoodin, eli sinulla ei ole ViLLE-tunnusta ja osallistut FUNA-testaukseen ensimmäistä kertaa tai olet kadottanut aiemman koodin, valitse alempaa kohta Opettajat, jotka tarvitsevat uuden koodin ja syötä sähköpostiosoitteesi. Sinulle toimitetaan koodi antamaasi sähköpostiin. Saatuasi koodin voit katsoa Alkuvalmistelut-videon kohdasta Opettajat, joilla on uusi koodi.

Om du behöver en lärarkod, det vill säga att du inte har ett ViLLE konto och deltar i FUNA-testet för första gången eller har tappat bort din tidigare kod, välj Lärare som behöver en ny kod nedan och ange din e-postadress. Du kommer att få en kod till e-postadressen du angav. När du har fått koden kan du titta på Lärare som har en ny kod i Förberedelser -videon.

Avaa ohjeet klikkaamalla sinua koskevaa vaihtoehtoa - ÖPPNA INSTRUKTIONERNA GENOM ATT KLICKA PÅ DET ALTERNATIV SOM GÄLLER I DITT FALL


HUOM!
Videolla kopioitava kurssi julkaistaan viikon 38 alussa, jolloin sen voi kopioida videon ohjeiden mukaisesti.


OBS!
Kursen som kopieras på videon kommer att publiceras i början av vecka 38, då kan videon kopieras enligt instruktionerna.HUOM!
Videolla kuvatut toiminnallisuudet tulevat käyttöön viikolla 38OBS!
Funktionerna som beskrivs på videon kommer att bli tillgängliga under veckan 38
HUOM!
Koodeja aletaan toimittamaan viikolla 38


OBS!
Koderna kommer att levereras under veckan 38

Alkuvalmistelut - Förberedelser


Vaihe 2 - Del 2

FUNA-testin teettäminen oppilailla (FI)

HUOM!
Syksyn 2021 testaukseen on lisätty lyhyt taustatietokysely testin alkuun.

Testiä ei tarvitse erikseen päättää tai sulkea. Kun tehtävä on kerran tehty ja tallennettu, se näkyy listassa keltaisena. Oppilaan tehtyä kaikki tehtävät, hän voi kirjautua järjestelmästä ulos.


OBS!
En bakgrundsinformation enkät har lagts till i början av höstens test 2021.

Testet behöver inte avslutas eller stängas separat. När en uppgift har slutförts och sparats visas den i listan med gult. När eleven har slutfört alla uppgifter kan han/hon logga ut ur systemet.


Att genomföra FUNA-testet med eleverna (SV)

Vaihe 3 - Del 3

Tulokset ja niiden tulkinta - Resultaten och hur de ska tolkas