FUNA - toiminnallisen laskutaidon arviointi

På svenska

Mikä on FUNA?

FUNA

FUNA tulee sanoista Functional numeracy assessment eli toiminnallisten laskutaitojen arviointi. Toiminnallisilla laskutaidoilla tarkoitetaan ymmärrystä ja kykyä käyttää perusmatemaattisia taitoja arjen eri tilanteissa. FUNA sisältää myös muita tehtäviä ja kyselyjä, joiden avulla voidaan selvittää matematiikan oppimista tukevia muita taitoja, tietoja, tunteita ja kokemuksia. Siksi FUNA-tehtävistössä on mukana myös erilaisia lukutaitojen arvioinnin testejä, kognitiivisten taitojen testejä ja kyselylomakkeita, joilla selvitetään oppilaiden asenteita ja tunteita koulunkäyntiä sekä matematiikan ja lukemisen opiskelua kohtaan.

FUNA-hankkeen tavoitteena on kehittää opettajille ja tutkijoille uusi laskutaitojen ja matematiikan oppimisvaikeuksien sähköinen arviointiväline. FUNA on tarkoitettu 3–9 –luokkalaisten taitojen arviointiin sekä suomen että ruotsin kielillä. Myöhemmin tehtävistöä täydennetään muilla kieliversioilla. FUNA toimii Turun oppimisanalytiikan keskuksen kehittämässä ViLLE-ympäristössä ja sitä voi käyttää verkkoselaimen avulla sekä tietokoneilla että tableteilla.

FUNA-tehtäviä kehittää kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden yhteishanke. Suomesta mukana on Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin tutkijoita (FUNA-konsortion jäsenet). Tämä tutkijoiden FUNA-konsortio päättää sekä FUNA kehitystyön sisällöistä että sen käyttämisestä erilaisissa tutkimushankkeissa.

FUNA - mittaukset syksyllä 2021

FUNA-mittauksia tehdään syksyn 2021 aikana useilla eri paikkakunnilla. Katso alla olevista ohjeista, mitkä FUNAn käyttötavat sopivat sinulle. Mikäli sinun kuntasi on mukana FUNA-yhteistyössä, niin siitä pitäisi tulla sinulle tietoa lisää kuntasi omalta yhteyshenkilöltä.

Konsti- ja KouluKunnossa hankkeet

Syksyn 2021 FUNA-testin teettämiseen on kolme erilaista vaihtoehtoa. Jokaiselle vaihtoehdolle on alempana omat ohjeet. Vaihtoehdot ovat 1) Sinulla on ViLLE-tunnukset 2) Sinulla on aiemmin saatu FUNA-koodi 3) Sinulla ei ole ViLLE-tunnusta, eikä FUNA-koodia.

Arviointi toteutetaan kahden oppitunnin aikana. Oppituntien ei tarvitse olla peräkkäisiä, vaan ne voivat olla jopa peräkkäisinä viikkoina. Kaikki osallistujat tekevät molemmat testipäivät.

Vain KouluKunnossa-hanke

Syksyn 2021 Hyvinvoinnin mittaukset järjestetään viikoilla 43-45. Ohjeistuksen Hyvinvoinnin mittauksen teettämiseen löydät täältä .

Opettajan ohjeet

Svenska sidan hittas här

Jokainen oppilas tarvitsee testin ajaksi käyttöönsä joko tietokoneen tai tablettilaitteen, jossa on toimiva nettiyhteys. Suositeltava näytön koko on leveydeltään vähintään 1024px, joten matkapuhelimilla testiä ei pidä teettää. Kuulokkeita ei tarvita (Kyselyissä on tarvittaessa käytettävissä synteettinen puhe, jolloin kuulokkeet ovat tarpeen). Mahdollisissa yhteys- tai muissa teknisissä ongelmissa ota yhteys oman koulun tai kaupungin it-tukeen.
Vaihe 1

Avaa ohjeet klikkaamalla sinua koskevaa vaihtoehtoa


Alkuvalmistelut


Syötä koodi
Mata in koden

Vaihe 2

FUNA-testin teettäminen oppilailla (FI)

HUOM!
Syksyn 2021 testaukseen on lisätty lyhyt taustatietokysely testin alkuun.

Testiä ei tarvitse erikseen päättää tai sulkea. Kun tehtävä on kerran tehty ja tallennettu, se näkyy listassa keltaisena. Oppilaan tehtyä kaikki tehtävät, hän voi kirjautua järjestelmästä ulos.Vaihe 3

Tulokset ja niiden tulkinta

HUOM!
Opettajat, joilla on ViLLE-tunnus, pääsevät tarkastelemaan tuloksia valitsemalla FUNA Analytics (BETA)-vaihtoehdon ViLLE Lite-puolen oikean yläkulman käyttäjävalikosta