Ohjeet ja dokumentaatio

Sivulla on listattuna Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamia ohjeita ja dokumentteja ViLLEen ja keskuksen toimintaan liittyen. Mikäli et löydä ohjeita tai vastausta kysymykseesi, tarkista Yhteistiedot-sivulta yleisimmät kysymykset ja vastaukset tai ota suoraan yhteyttä Oppimisanalytiikan keskukseen.

Keskeisimmät ohjeet ja UKK

Ensiapu

Olemme koostaneet ensiapusivulle ohjeita videoina ja kuvina opettajien useinten kysymistä aiheista, kuten kokeen tekeminen, oppilaan salasanan vaihto tai kokeen tekeminen.

Opettajalle

ViLLE Opet­tajan kirja

Kirjassa esitellään ViLLE Classic -käyttöliittymän kautta ViLLEn ominaisuuksia, tehtävätyyppejä sekä edistyneempiä toimintoja.

Opinto­polkuopet­ta­jille

ViLLE Opintopolun yleisohje

Ohjeessa neuvotaan seikkaperäisesti ViLLEn opintopolkukurssien perustaminen ja hallinnointi käyttäen ViLLE Classic -käyttöliittymää.

Luku­vuoden aloitus (Lite)

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten aloitat uuden lukuvuoden ViLLEssä Lite-käyttöliittymällä.

Luku­vuoden aloitus (Classic)

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten aloitat uuden lukuvuoden ViLLEssä Classic-käyttöliittymällä.

Lite-käyttö­liit­tymän ohje

Tähän ohjeeseen on koottu tärkeimmät ohjeet ja vinkit ViLLE Liten sujuvaan käyttöön. Ohjeen on tarkoitus toimia hakuteoksena, josta löytyy vastauksia tyypillisiin kysymyksiin.

Siir­tymä­ohje Liteen ViLLE Classicista

Jos olet käyttänyt Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamia opintopolkukursseja ja aikaisemmin käyttänyt ViLLE Classic -käyttöliittymää, niin tutustu tähän ohjeeseen.

Ala­koulun ohjel­mointi­opas

Tässä vihkossa on esitelty tiiviissä muodossa lyhyitä ohjelmoinnillista ajattelua vaativia leikkejä ja aktiviteetteja eri luokka-asteille. Oppaan loppupuolella on ohjeet ViLLEn yleisimpiin ohjelmoinnin tehtävätyyppeihin ja niiden käyttöön.

Pokaalit

Tässä dokumentissa on erikokoisena ViLLEn pokaalikuvakkeita, joita voit tulostaa esimerkiksi luokkasi oman pokaalitaulun askarteluun.

Lupa henkilö­tietojen käyttöön

Tällä lomakkeella opettaja voi kerätä alle 16-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta luvan ViLLE-tunnuksen luomiseen.

Ohjelmointikurssit

Ohjelmoinnin materiaalit

ViLLEn ohjelmointikurssien materiaalit (opettajan kirja, luentokalvot ym.) löydät Valmiit materiaalit -sivulta, kunkin kurssin lisätiedoista.

Huoltajalle

Ohje kotiin

Tässä dokumentissa esitellään ViLLEn taustoja ja keskeisimmät käyttöohjeet.

Täsmäohjeet