Ville Opintopolku

Valmiit opetussuunnitelman mukaiset oppitunnit

ViLLEn opintopolut sisältävät tehtäväpaketin vuoden jokaiselle viikolle. Valmiita oppitunteja voi muokata luokalleen sopivaksi.

Näytä lisää →

Jatkuva arviointi ja oppimisanalytiikka

ViLLEn kattavat tilastot mahdollistavat jatkuvan arvioinnin sekä oppimisesteiden automaattisen tunnistamisen.

Näytä lisää →

Tutkitusti paremmat oppimistulokset

Kaikissa tutkimuksissa ViLLEä käyttänyt ryhmä on parantanut oppimistaan tilastollisesti merkitsevästi.

Näytä lisää →

Mikä on opintopolku?

 

ViLLEn opintopolut ovat Oppimisanalytiikan keskuksen kehittämiä valmiita opetusmateriaaleja, jotka on kehitetty yhteistyössä opettajien kanssa. Opintopolut on helppo ottaa käyttöön ja opettaja voi käyttää niitä sellaisenaan tai muokata kursseja omaan opetukseen sopivaksi. Opintopolut on suunniteltu tarjoamaan lisämateriaalia opetuksen monipuolistamiseksi, jolloin sähköistämisen hyödyt tulevat parhaiten esille. Useimmat opintopolkukurssit sisältävät valmiin oppitunnin tehtävineen vuoden jokaiselle viikolle.

ViLLE arvioi lähes kaikki tehtävät automaattisesti ja oppilas näkee välittömästi, oliko tehtävän ratkaisu oikein. ViLLEn opintopoluilla eriyttäminen on helppoa ja opettaja voi määrittää, mitä tehtäviä ryhmälle tai yksittäisille oppilaille milloinkin näytetään. ViLLE kerää tietoa jokaisesta oppilaan suorittamasta tehtävästä ja tarjoaa opettajalle kattavat tilastot oppilaiden suorituksista. Näin niin ryhmän kuin yksittäisten oppilaiden seuraaminen on helppoa, ja arvioinnin ja opetuksen kehityksen avuksi saadaan arvokasta tietoa.

 
Takaisin alkuun ↑
 

Tarjoamamme valmiit kokonaisuudet

Oppimisanalytiikan keskus on tuottanut ViLLE-järjestelmään valmiita kurssi- ja opetuskokonaisuuksia useisiin oppiaineisiin aina esiopetuksesta korkeakouluihin. Kaikki kokonaisuudet ovat ViLLE-opettajien käytettävissä ja muokattavissa oman opetuksen tarpeisiin. Näiden valmiiden opetuskokonaisuuksien myötä ViLLE-järjestelmää käytetään jo yli kolmanneksessa Suomen kouluista.

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen

Tutustu valmiisiin opetuskokonaisuuksiin
 

Miten Opintopolku toimii?

 

Opintopolkukurssit ovat ViLLEssä valmiina olevia materiaaleja, joita opettaja voi kopioida omaan käyttöönsä. Kopioinnin jälkeen koko lukuvuoden kattava kurssi on käyttövalmis, mutta opettaja voi tarpeen vaatiessa myös muokata sitä omiin tarpeisiinsa. Opettaja pystyy esimerkiksi järjestämään oppitunnit käyttämänsä kirjasarjan järjestykseen, lisäämään eriyttäviä tehtäviä ja mahdollistamaan parityöskentelyn.

Opintopolkukurssin käyttö on opettajalle vaivatonta, sillä kopioinnin jälkeen kurssin viikottainen hallinnointi koostuu oppitunnin materiaalien asettamisesta oppilaille näkyväksi ja oppilaiden suoritusten tarkastelusta oppitunnin jälkeen. Oppitunnilla oppilaat etenevät omaan tahtiinsa ja opettaja voi keskittyä avun tarjoamiseen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppilaan on suoritettava vähintään opettajan asettama minimimäärä tehtäviä, mutta hän valita, mitkä tehtävät tekee ja missä järjestyksessä. Tehtäviä saa yrittää niin monta kertaa kuin haluaa.

1

Opettaja valitsee opintopolkukurssin, jonka haluaa ottaa käyttöönsä.

Valitse kurssi
2

Valitaan pidettävä oppitunti ja muokataan tehtävät ja suoritustasot ryhmälle sopivaksi. Oppituntia voi käyttää myös oletusasetuksilla.

Muokataan oppituntia
3

Opettaja voi seurata tilastotyökaluilla oppilaiden edistymistä.

Muokataan oppituntia
 

Oppimisanalytiikka

 

ViLLEn opintopolkuja käyttävä opettaja saa käyttöönsä erinomaiset oppimisanalytiikkatyökalut. Oppilaat tekevät automaattisesti arvioituja tehtäviä ja tehtävävastausten avulla luodaan koulukäyttöön suunniteltuja analytiikkavisualisointeja. Opettaja näkee mitkä asiat opetusryhmä hallitsee ja missä tarvitaan vielä kertausta. Tilastoja voi tarkastella oppilaskohtaisesti tai luokan keskiarvojen kautta. Tiedon avulla on helppo suunnitella opetusta ja tarvittaessa muokata ViLLEn oppitunteja.

Opettaja seuraa oppilaiden saavuttamia tavoitteita ja saa heti tietää mahdollisista oppimisvaikeuksista ja etenemisesteistä. Alakoulun matematiikan opintopolkujen käyttäjät voivat hyödyntää solmukohtanäkymää, josta opettaja saa reaaliaikaisen tiedon oppilaan matematiikan keskeisen aineksen osaamisesta. Yläkoulujen ja lukioiden opettajat hyötyvät värikoodatuista kurssin kokonaisnäkymistä ja näkevät yhdellä silmäyksellä opiskelijoiden etenemisen kursseillaan.

Oppitunnin tilanne

Oppitunnin tilanne

Oppitunnin tilanne -kehyksessä näet listan oppilaistasi. Tarkkuus-sarakkeesta näet, miten virheettömästi oppilas on vastannut ottaen huomioon kaikki palautukset. Pisteet-sarakkeessa esitetään oppilaan keräämät pisteet suhteessa oppitunnin maksimipistemäärään. Taso-sarakkeesta näet korkeimman oppilaan tältä oppitunnilta saavuttaman pokaalin. Viimeisessä kolmessa sarakkeessa esitetään tehtäväkohtaiset vaikeustasovalinnat.

Solmukohdat

Solmukohdat

Matematiikan solmukohdat -näkymässä esitetään kaikkien oppilaiden tulokset viimeisen kahdeksan viikon ajalta. Oppilaiden suoriutuminen on jaettu asteikolle 1–5, jossa 1 on heikoin ja 5 paras.

Oppilaiden ahkeruus

Oppilaiden ahkeruus

Oppilaiden ahkeruus -kuvaajassa esitetään oppilaiden pistekertymä suhteessa aikaan. Kuvaajasta saat nopean yleiskäsityksen luokan oppilaista. Oikeaan alareunaan sijoittuvat sellaiset oppilaat, jotka onnistuvat keräämään paljon pisteitä suhteellisen lyhyessä ajassa. Näille oppilaille voit harkita ylöspäin eriyttävien tehtävien avaamista. Oikeasta yläreunasta taas löytyvät ne oppilaat, jotka ovat hyvin ahkeria, mutta joiden laskunopeus on hitaampi. Tällaisille oppilaille tehtävien vaikeustaso on yleensä hyvä nykyisellään. Vasempaan yläreunaan sijoittuvat oppilaat käyttävät paljon aikaa mutta eivät saa pisteitä. Heille tehtävät ovat todennäköisesti liian vaikeita, ja heille on luultavasti syytä avata esimerkiksi lämmittelytehtäviä. Vasemmasta alareunasta löytyvät oppilaat eivät ole juurikaan tehneet tehtäviä.

 

Miten käyttäjäksi?

 

Haluatko ViLLEn käyttöön luokassasi? Se on helppoa! Saat tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksessa, jonka aikana saat myös henkilökohtaiset tunnuksesi ViLLEen. Koulutuksen jälkeen ViLLEn käyttö on opettajalle sekä hänen opiskelijoilleen maksutonta.

Tutustu koulutuksiin

Jos koulussasi on asiantuntijaopettaja, niin hänen kauttaan voit myös saada ViLLE-opettajatunnukset. Asiantuntijaopettajat ovat aktiivisia ViLLE-opettajia, jotka ovat käyneet lisäkoulutuksen ViLLEn käyttöön. Jokainen asiantuntijaopettaja voi luoda kolme opettajatunnusta / lukuvuosi koulunsa opettajille ja he toimivat oman koulunsa ViLLE-asiantuntijoina ja opastavat ViLLEn käyttöönotossa. Asiantuntijakoulutukseen voi osallistua, jos on käyttänyt ViLLEä aktiivisesti puolen vuoden ajan.

Ilmoittaudu asiantuntijakoulutukseen
 

Ohjeet ja materiaalit

 

Ohjeet ViLLEn ja opintopolkukurssien käyttöön löytyvät koottuna Ohjeet-sivulta. Kurssikohtaiset materiaalit, kuten esimerkiksi ohjelmointikurssien luentokalvot löytyvät Valmiit materiaalit -sivulta kurssin omasta osiosta. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!